-”Det är viktigt för oss att varje patient skall kunna känna stor trygghet.
Trygghet som bygger på att vi alltid ger ett personligt bemötande, och håller hög kvalité, säkerhet och kompetens!”-

Viktigt för oss inom:

Behandling/metod: Ständig kompetensutveckling för teamet
Material: Allt material är av hög kvalité, godkänt och spårbart.
Utrustning och teknik: Kontinuerlig investering i ny teknik och utrustning av hög kvalité
Omvårdnad/service: Vi ser människan som helhet och ger varje individ den omsorg och det bemötande den behöver. Hela teamet arbetar för god tillgänglighet.
Delaktighet/information:  Individuell information och behandlingsplan, där patienten ses som en del av teamet
Konsulter/tandtekniker: Anlitar svenska tandtekniska laboratorium. Remitterar/konsulterar specialisttandläkare/läkare med hög kompetens.
Miljö/arbetsmiljö:  Fortgående aktivt miljöarbete,          God arbetsmiljö för alla medarbetare.
Kvalitetssäkring: Ständigt kvalitetssäkringsarbete, enligt Qualident
Garanti: Lagstadgad garanti + i många fall utökad garanti