Vi erbjuder:

  • Allmän tandvård för alla
  • Förebyggande tandvård
  • Estetisk tandvård
  • Behandling vid bettproblem
  • Bettskenor/Apné(snark)skenor
  • Estetisk tandvård
  • Tandblekning
  • Implantat
  • Behandling av tandvårdsrädsla

 

PRISER

Kvalité, omsorg och ansvar är våra ledord, vår ambition är att även i prissättningen alltid arbeta utifrån dessa. Du skall vara säker på att få den bästa omvårdnaden, en mycket bra tandvård,  högsta kvalité på material, metod och kunskap.

Kostnaden för din tandbehandling beror på en rad olika faktorer. Patientavgiften är olika beroende på ålder, omfattning på behandlingen och vilken ersättningsnivå du får från försäkringskassan.

Undersökning kostar 650 -1750 kr, beroende på omfattning. Efter undersökning och terapiplanering tillsammans med dig, lämnar vi en individuell kostnadsberäkning på planerad behandling.

Tandvårdsersättningen beräknas på ett baspris, referenspriset, på de åtgärder som ingår i tandvårdsförsäkringen. Patienten betalar 100% upp till 3000 kr*, därefter ersätter försäkringskassan 50% av referenspriset upp till 15000 kr* och därefter 85% av referenspriset. Kostnader över referenspriset och behandling som inte täcks av tandvårdsförsäkringen betalas till 100% av patienten.

Alla vuxna patienter får varje år ett allmänt tandvårdsbidrag på 300-600 kr beroende på ålder.
Särskilt tandvårdsbidrag för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ökat behov av förebyggande tandvård, kan efter viss prövning betalas ut med 600 kronor per halvår.

Barntandvård är fri upp t.o.m. det år man fyller 22.

*Beräknas på referenspriset för utförd vård inom försäkringen under innevarande behandlingsperiod, (12 månader).

GARANTI

Avtagbar protetik: Lagstadgad garanti i 1 år.

Fast protetik: Lagstadgad garanti i 3 år, därefter i många fall utökad garanti år 4-5.